Ovim obrascem predlaže se pokretanje postupka medijacije radi pokušaja rješenja spora sklapanjem nagodbe. Medijator može zatražiti suglasnost druge stranke (protustranke) za prihvaćanje ovog prijedloga.

Dostavom ovog prijedloga za pokretanje medijacije dajem privolu medijatoru da koristi moje podatke (e-adresu, ime i prezime) u svrhu pokretanja medijacije. Medijator e-adresu neće koristiti za ni jednu drugu svrhu osim ove koja je navedena.

Ove privole se mogu povući u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti o povlaćenju privola na e-adresu: abalog58@gmail.com

Postupak medijacije je sukladno Zakonu o mirnom rješavanju sporova (NN 67/23) povjerljiv, stoga su i svi podaci povjerljivi i neće se koristiti u druge svrhe osim za proces medijacije.