Sudski spor

Sudski postupak je strog, u načelu javan i vrlo formalan. Zahtijeva poznavanje pravnog postupka i angažiranje odvjetnika.

Stranke u sporu ne upravljaju svojim sporom i nemaju neposredni utjecaj na presudu.

Sud rješava sudski predmet, ali stranke nakon presude najčešće ostaju suprotstavljene i s posljedicama svog sukoba.

Trajanje parnice mjeri se godinama, a medijacija može trajati do 60 dana.

Parnice u pravilu dodatno narušavaju odnose stranaka, najčešće trajno.

Sudska parnica je značajno stresnija od medijacije.

Medijacija

Medijacija je dobrovoljan, fleksibilan i povjerljiv postupak.

U medijaciji stranke mogu postići vlastito rješenje koje im odgovara i koje smatraju pravednim.

Uloga medijatora ili izmiritelja je u vođenju i olakšavanju razgovora kako bi sudionici sami došli do rješenja svoga spora.

Medijator vodi, strukturira i popomaže proces medijacije i mirenja sukobljenih stranaka.

Medijacijom odnosno mirenjem moguće je riješiti predmet spora ali i njegove posljedice.

Stranke su značajnije manje emocionalno iscrpljene i frustrirane u odnosu na višegodišnje sudske parnice.

vs.

Nije li zato bolje izabarati posupak medijacije kada se njome učinkovitije rješava spor, troškovi su neusporedivo niži, manje je stresna, a kontrola ishoda spora je veća.