Koji su sporovi pogodni za medijaciju?
Svaki spor u kojem se može postići nagodba pogodan je za medijaciju.
Primjerice, obiteljski sporovi, međususjedski sporovi, radni sporovi, sprovi u odnosu na materijalne i nematerijalne štete, gospodarski sporovi, sporovi unutar zajednice (stanovanje, socijalni problemi) itd.
Međutim, kada komunikacija između stranka nije moguća čak niti uz pomoć treće osobe, tada medijacija nije moguća.
Koliko traje medijacija?
Jedan medijacijski sastanak najčešće traje između dva i četiri sata, a po potrebi i uz suglasnost stranaka može potrajati i dulje. Tijekom duljih sastanaka dogovarju se odgovarajuće pauze.
Dosadašnja praksa u Hrvatskoj pokazuje da se u oko 80% postupaka medijacije završava s nagodbom. One se gotovo sve izvršavaju bez kasnijih ovršnih postupaka jer predstavljaju zajedničku odluku stranaka.
Polovica se uspješnih medijacija završava već na prvom sastanku. Za ostale medijacije najčešće je potrebno do tri sastanka.
Ovakav uspjeh medijacije pripisuje se mogućnosti da stranke same rješavaju (uz pomoć svojih odvjetnika ili drugih pomoćnika) nastali spor temeljem svojih interesa, a ne samo temeljem svojih pravnih pozicija.
Što ne govotiti tijekom medijacije?
• Prekidati govor druge strane.
• Iznostiti prijetnje jer one mogu potaknuti eskalaciju sukoba.

• Koristiti vulgarne izraze.

• Vikati, povisivati glas te koristiti agresivni govor.

• Dozvoliti si ispade bijesa.

• Vrijeđati i etiketirati.

• Izgovarati neistine.

• Optuživati i predbacivati krivnju.

• Postavljati ultimatume.

• Raspravljati o nepovezanim temama.

• Nepoštivanje druge strane.

Možete nam se obratiti telefonom (099 287 6399) ili e-porukom (abalog58@gmail.com).

Ukoliko je Vaš spor pogodan za medijaciju, zamolit ćemo Vas podatke o Vama, Vašem problemu i ostalim uključenim osobama.

Nakon toga stupit ćemo u kontakt s navedenim osobama i obavijestiti ih mogućnosti medijacije.

Ako druga strana pristane na Vaš prijedlog, dogovaramo svima prikladan termin medijacijskog sastanka.

Kako dogovoriti medijaciju?
Gdje se održavaju medijacijski sastanci?
Sastanci se održavaju u Osijeku u prostorijama Centra za mir, nenasilje i ljudska prava, Trg Augusta Šenoe 1, u vrijeme koje odgovara strankama i njihovim pomoćnicima.
U slučaju potrebe, sastanci se mogu održavati i na drugim mjestima prema prijedlogu medijatora i uz suglasnost sudionika medijacije.