Telefon: 099 287 6399

(Viber, WhatsApp)

E-adresa: abalog58@gmail.com

Radije pristupiti medijaciji nego sudskoj parnici zbog učinovitijeg rješavanja spora, neusporedivo nižih troškova, manjeg stresa te veće kontrole nad ishodom spora.