Medijacija i mirenje

Osijek i Slavonija

dr. sc. Antal Balog, prof. struč. stud.

Licencirani medijator registriran u Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

099 287 6399

Medijacija je nastavak neuspjelih pregovora između stranaka uz pomoć stručne osobe u koju stranke imaju povjerenje.

Mirenje je oblik posredovanja izmiritelja između stranka. One rješavaju vlastiti spor uz pomoć treće neovisne osobe – izmiritelja. U mirenju nema dokaznih prijedloga, svjedoka niti vještaka. Mirenjem se mogu oporaviti narušeni poslovni i privatni odnosi.