Što se događa tijekom medijacije?
 • Medijator se prvo predstavlja i pozdravlja sudionike, a potom im objašnjava postupak i faze medijacije te pravila međusobne komunikacije.

 • Potpisuje se Sporazum o medijaciji i Izjava o povjerljivosti.

 • Jedan za drugim sudionici iznose svoja viđenja i razumijevanja problema.

 • Svaki sudionik može govoriti koliko smatra potrebnim, bez prekidanja druge strane.

 • Medijatori potiču i olakšavaju razgovor između sudionika ne nudeći im rješenja.

 • Ukoliko je to potrebno medijatori mogu sa svakim sudionikom razgovarati u drugoj prostoriji; pri tome medijator drugom sudioniku može s tog izdvojenog razgovora prenijeti samo onu informaciju za koju je dobio suglasnost.

 • Nakon jednog ili više odvojenih sastanaka nastavljaju se zajednički pregovori kojima se sudionici postupno približavaju obostrano prihvatljivoj nagodbi.

 • Nakon što se postigne nagodba, stranke uz pomoć medijatora i svojih pomoćnika sastavljaju sporazum koji potpisuju svi sudionici medijacije te se uručuje svakoj strani.

 • Tijekom medijacije ne vode se bilješke, osim onih koje su neophodne za održavanje medijacije. Nakon zaključenja medijacije, sve se sačinjene bilješke uništavaju.

Što se događa prije početka medijacije?
 • Jedna od strana u sporu predlaže medijaciju.

 • Medijataor kontaktira drugu stranu i upoznaje je s prijedlogom.

 • Ukoliko druga strana prihvati prijedlog medijacije, održavaju se pripremni sastanci sa svakom stranom i njihovim pomoćnicima (primjerice odvjetnicima) na kojima se se stranke upoznaju s procesom medijacije te s ulogama svakog od sudionika.

 • Medijator se upoznaje sa sadržajem nastalog spora.

 • Sudionici se upoznaju sa sadržajem Sporazuma o medijaciji i Izjavom o povjerljivosti.

 • U dogovoru sa strankama, medijator zakazuje vrijeme i prostor za medijacijski sastanak.

Nakon medijacije
 • Nakon završene medijacije, stranke obavještavaju sud pred kojim se vodi parnica te prilažu potpisanu nagodbu kako bi se parnica obustavila.

 • Ako nagodba nije postignuta, zastoj vođenja parnice se prekida i ona se nastavlja.

 • Medijator o okončanju medijacije obavještava Centar za mirno rješavanje sporova Republike Hrvatske.

 • Iskustva pokazuju da su ovrhe nakon medijacije iznimno rijetke, jer su medijacijske nagodbe stvarni izrazi volje sukobljenih stranaka.

 • Ako se tijekom medijacije nije postigao sporazum, medijacija se ponovno može pokrenuti.